| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 83 Jeg liker å utfordre meg selv litt. fbaargang2017 fbseksjonFEL