EN AV OSS Fagforbundet har over 350.000 medlemmer. De representerer mer enn 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. Den lengste pilgrimsleden går gjennom Gran kommune. Søsterkirkene som er viet til St. Nicolaus, skytshelgen for de veifarende, har stått her siden 1100-tallet. Jon Skeie er kirkeverge i kommunen. Han har driftsansvar for 16 ansatte, ni kirkebygg og gravplasser, i tillegg til ett av de seks regionale pilgrimssentrene i Norge. – Middelalderkirkene er en viktig del av vår identitet og av kulturlandskapet. Alt vedlikehold skjer med gamle metoder, sier en stolt Skeie. MIDT I PILGRIMSLEDEN FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL