| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 3 SPRÅK ER MAKT Har du fått brev fra det offentlige du ikke forstår? I Gran kommune språkvasker de informasjonen. HEGE BREEN BAKKEN | ANSVARLIG REDAKTØR EN LITT RØDERE OG LITT GRØNNERE KJEMPE FASTE SPALTER SNAKKER SJAKK Advokat Torstein Bae kan snakke non-stop om sjakk i sju strake timer i TV-ruta. NYTT LAG, NY POLITIKK Fagforbundet har fått flere nye i ledelsen og en nyslipt politikk etter landsmøtet. 5 Fanesaken 15 Matpakka mi 66 KRONIKK: Maktens språk og språkets makt 71 Forbundslederen 76 Bare spør 78 Oss 80 Kryssord 81 Eriksens skråblikk og petit 82 ETTER JOBB: Korpsmusikanten 84 EN AV OSS: Barnepleieren 34 40 54 SANGTRADISJONEN STÅR STERKT i fagbevegelsen, selv om noen mener at repertoaret kunne hatt godt av fornyelse. Arbeidersangene understreker fellesskapet man er en del av og kjemper for. «Du kødder ikke med Internasjonalen», for å sitere en kollega. Likevel ble det gjort en liten, men ikke ubetydelig endring da Fagforbundets landsmøtedelegater skulle synge sangen Til ungdommen. Kanskje var det praktiske grunner til at kraftsosialismens vers om «ubygde kraftverker, ukjente stjerner», ble utelatt. Men det kan også tolkes som at Fagforbundet har skrudd til skruen enda hardere i klima- og energipolitikken. SV har nemlig skrotet dette verset for lenge siden. Fagforbundet har også tidligere tonet klimaflagg, som under LO-kongressen i vår. Men da Arnfinn Sjøenden fra Finnmark klarte å overbevise landsmøtet om å gå inn for varig vern av Lofoten, Senja og Vesterålen, ble landets og LOs største forbund enda litt grønnere. Det er også et litt rødere skjær over forbundet etter landsmøtet. Forslaget fra Telemark om å åpne døra for partiet Rødt, ble riktig nok stemt ned. Men med bare åtte stemmers overvekt, et vedtak som delte landsmøtet på midten, ble resultatet tatt imot som en seier av Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Like fornøyd var ikke den israelske ambassaden etter landsmøtets vedtak om å støtte boikott av israelske varer. Fagforeningskjempen Fagforbundet har blitt litt rødere og litt grønnere. Det gjenstår å se hvordan dette vil prege den praktiske politikken i årene som kommer. FOTO: WERNER JUVIK FOTO: WERNER JUVIK FOTO: ØYSTEIN WINDSTAD fbaargang2017 fbseksjonFEL