4 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | AKTUELT BARNEVERN ER BLITT BIG BUSINESS Kommersielle selskaper solgte barnevern for 13 milliarder kroner på fem år. *2016 ble toppåret så langt: Da solgte kommersielle aktører barnevernstjenester for 3,8 milliarder kroner, ifølge tall Fontene har innhentet. Ved å slå sammen selskapenes omsetning i 2012–2016, kommer vi opp i en total omsetning på 13,2 milliarder kroner. – Økningen fra 2014 er betydelig, sier leder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik. – Dette bekrefter det vi vet om at det skjer en opptrapping av private tjenester i sektoren, og at store deler av barnevernet nå er privatisert. Tallene sier ikke noe om selskapenes fortjeneste, men viser omfanget av private innslag i barnevernet. De største kommersielle aktørene på barnevernsmarkedet er Aleris, Humana (også kjent som Human Care), Team Olivia og Aberia. Av de fire store aktørene er bare Aberia eid fra Norge. De tre andre tilhører utenlandske konserner. ILLUSTRASJON: VIDAR ERIKSEN FLERE ANSATTE PÅ SYKEHJEM *Byrådet i Oslo ønsker å styrke de kommunale sykehjemmene med 120 årsverk i neste års budsjett. Dermed vil bemanningen bli nesten like høy som i de kommersielle sykehjemmene i hovedstaden. – Vi ønsker at de kommer helsefagarbeidere til gode, for det fins knapt ledige stillinger som helsefagarbeider. Vi har mange lærlinger, men det er ingen stillinger til dem når de er ferdige med læra, sier Siri Follerås, som leder Fagforbundet Oslo Pleie og Omsorg. Hun forventer at det blir nye, hele stillinger, eller at folk som allerede er ansatt på deltid kan få økt sine stillingsprosenter. REKORDHØY GJELD *Gjelda i kommunene er rekordhøy, og det betyr mindre penger til kommunale tjenester. – Helse og omsorg vil trolig merke dette mest på grunn av økningen i antall eldre med stort pleiebehov. Handlingsrommet blir trangere enn i dag, og det vil kunne skape betydelige utfordringer for kommuner med høyest gjeldsandel, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, til Avisenes Nyhetsbyrå. – Fra nasjonalt hold er det da viktig å forsterke kommunesektorens eget arbeid for å skape best mulig tjenester selv. Det må legges til rette for mer forskning, teknologiutvikling og innovasjon i kommunene, påpeker Eide. fbaargang2017 fbseksjonFEL