| 2016 | 04 | FAGBLADET ~ 5 MIN FANESAK / BEDRIFTSIDRETT NAVN: Cecilie Andrea Maria Oterholm ALDER: 40 år JOBB: Førstesekretær, Trondheim kommune FAMILIE: Samboer, to barn på 7 og 14 år TEKST: KARIN E. SVENDSEN FOTO: LENA KNUTLI – Hva er din fanesak? – Jeg er veldig opptatt av at alle skal få et aktivitetstilbud gjennom bedriftsidretten, sier Cecilie Andrea Maria Oterholm, medlem av sonestyret for Bedriftsidretten i Midt-Norge. Hun er ikke så lite stolt av bredden i aktivitetstilbudet deres. – Vi har ikke bare fotball og håndball som er de mest utbrette grener i bedriftsidretten. Vi spiller også bowling, innebandy og kanonball i tillegg til at vi har terrengløp, forteller hun. Hva er det som driver deg? – Jeg er overbevist om at når ansatte i kommunen treffes for å spille for eksempel fotball eller håndball, knytter de sosiale bånd både med kollegaer og med folk som arbeider i andre enheter. For henne er det sosiale vel så viktig som treninga. – Det var sånn jeg selv ble kjent med folk da jeg flyttet hit for 20 år siden. Hva betyr din innsats for bedriftsidretten i den store sammenheng? – Mange enheter i kommunen stiller med lag i nesten alle grener på Idrettsfestivalen i Trondheim i januar hvert år. – Noen trener sammen noen ganger forut for festivalen, andre ikke. Men kanskje blir noen flere inspirert til å være mer fysisk aktive resten av året. FOLK BLIR KJENT PÅ TVERS AV ETATER fbaargang2017 fbseksjonFEL