I DENNE SEKSJONEN: | 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 9 TRE TING JEG IKKE KLARER MEG UTEN På jobb STOLTHET | RETTIGHETER | FELLESSKAP | ARBEIDSGLEDE 1 3 *Ragnar Opøien (53) kom til Hamos og renovasjonsetaten for over 20 år sidan. Hamos Forvaltning IKS tek imot avfall frå 11 kommunar i Midt-Noreg. Dei sorterer mellom anna metall, plast, trevirke, papp og papir og farleg avfall. Dei siste fem åra har Ragnar vore leiar for ein av dei fire avdelingane i Hamos. PC På skjermen foran seg kan han halde auge med fleire anlegg. Av omsyn til tryggleiken er det særs viktig å ha oversikt der nokon arbeider aleine. RADIO Ragnar tek imot spørsmål og informasjon fleire gonger i timen. Nettverket er opent slik at kollegaer, men også andre, er på same frekvens. CECILIE Utan Cecilie Nyvold og dei åtte andre i avdelinga, hadde det ikkje gått å drive gjenvinningsstasjonen og sorteringshallen. Dei ni treff kvarandre fleire gonger utover dagen. S 16 Sarpsborg sa farvel til gammeldagse anbud og dyre leasingavtaler på bilene. S 20 Trøstebamsen Bjørnis startet sin karriere i Trondheim. Nå skal han trøste barn i hele Norge. S 26 Gro Håkenrud er høyt og lavt i løpet av arbeidsdagen som kirketjener på Ringerike.S 30 – Uorganiserte rådmenn er ekstra utsatt for press, sier en som fikk sparken. ALLE FOTO: LENA KNUTLI 2 FOTO: OLA TØMMERÅS fbaargang2017 fbseksjonFEL