| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 11 GAUPNE OMSORGSSENTER Ligg i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Har ei korttidsavdeling med plass til 12 pasientar, i tillegg til 28 omsorgsplassar og 26 omsorgsbustadar. Ca. 80 tilsette. LUNSJ: Hildegunn Øygard lagar suppe til bebuarane på omsorgsenteret. fbaargang2017 fbseksjonFEL