12 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | PÅ JOBB / MAT OG ELDRE FULL FART PÅ KJØKKENET: F.v Erling Kvalsøren og Hildegunn Øygard. endre tidspunkta for matserveringa til pasientane sine. I likheit med Moene tykte både kjøkkensjef Svein Tore Heltne, fagleiar Henriette Sandvik og einingsleiar Tone Kjærvik Kveane at det vart for mange timar mellom middag og kveldsmat, samt for få timar mellom frukost og middag. – Nokre av pasientane rakk rett og slett ikkje å verta svoltne mellom måltida, slik det var lagt opp før, seier Heltne, som kan røpe at omlegginga har vore planlagt og ynskt lenge, av fleire grunnar. ERNÆRING VAR HOVUDGRUNNEN Ernæring var hovudårsaka til innføringa av lunsj, og utsetjing av middag til seinare på ettermiddagen. Fleire studiar viser nettopp at eldre på sjukeheim eller sjukehus er særleg MATLYST: Lars Yttri (t.v.) og Birger Moene vert servert fiskesuppe av sjukepleiar Asborg Leirdal Kjærvik. fbaargang2017 fbseksjonFEL