14 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | Mer til tidlig innsats *Totalt ønsker regjeringen å gi 300 millioner kroner til dette. I tillegg til en økning på 100 millioner i øremerkede midler, skal kommunene også få 200 millioner i frie midler til arbeidet med tidlig innsats. Regjeringen foreslår en tilskuddordning på 20 millioner for å styrke arbeidet i kommunene med å få flere minoritetsbarn til å gå i barnehage. – Selv om tidlig innsats er et av områdene som blir økt i forslaget til statsbudsjett, skal midlene fordeles mellom barnehagene og skolene og er lite forpliktende for kommunene, mener lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. – Der er det ingen markert økning fra tidligere og det er uforståelig at regjeringen ikke gjør mer for å sikre at pengene faktisk når fram, sier han. I den foreslåtte rammeplanen for barnehager er det innført en plikt for barnehager og skoler til å samarbeide om overgangen fra barnehage til skole. Regjeringen har foreslått 20 millioner kroner til dette arbeidet. Det er ikke satt av ekstra midler neste år til å innføre den bemanningsnormen for barnehager som regjeringen har foreslått. Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS mener regjeringen gjør det vanskelig for kommunene ved å dytte utgifter over på dem ved å innføre ordninger som den ikke i tillegg bidrar med å finansiere. Tidlig innsats i barnehage og skole skal styrkes, foreslår regjeringen i neste års statsbudsjett. MER PENGER: Regjeringen ønsker å bruke mer penger på tidlig innsats slik at ungdom senere ikke faller ut av utdanning og arbeidsliv. FOTO: PER FLAKSTAD PÅ JOBB / AKTUELT fbaargang2017 fbseksjonFEL