16 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | Like utenfor sentrum ligger Sarpsborg kommunale bilverksted. Det er ikke helt uvanlig. De fleste større kommuner ser innsparingen i å vedlikeholde egen bilpark. Men dette er ikke en helt vanlig kommunal avdeling for biler og transport. Sarpsborg har begravet alle leasingavtaler på biler, kjøper selv brukte biler på auksjon, og de selger bilene de ikke lenger vil ha. Verkstedet er offentlig godkjent, har lærlingplasser og lønninger godt over tariffen på private verksteder. SPARER PÅ HVER KILOMETER Er det en ting teamleder for verksted og vaskeri i Sarpsborg, Idar Hollsten, har stålkontroll på, så er det tall og dokumentasjon på virksomheten. – Politikerne er på oss hele tida. Ideologisk klinger ikke kommunal regi like godt for alle. Derfor må vi ha full oversikt, ler teamleder Hollsten, og forklarer verkstedets nitidige systemer for internfakturering og elektroniske kjørebøker. Her skal ingenting antas. De sparer kommunen for rundt tre millioner kroner i året. For ti år siden sto Østfold-byen foran et veiskille. De fikk en kjemperegning da leasingavtaler utløp. Bilene hadde småbulker og riper her og der, og slikt koster når leasingavtalen går ut og verdien på skader skal takseres. Det som i utgangspunktet var rimelig på driftsbudsjettet, munnet ut i sviende regninger. De som har jobbet en stund med bilparker, blir ikke overrasket, men å kjøpe egne biler krever politisk vilje til å investere. MÅ HA FULL OVERSIKT – Å få gjennomslag for å satse på egenregi, avhenger veldig av hvem som sitter i ledelsen, sier Hollsten. Både i administrasjonen, hos politikerne og blant ansatte var det skepsis – ikke minst mot å kjøpe inn bruktbiler på auksjon. Og skepsis må stadig møtes. – Derfor fører vi kontinuerlig oversikt over alle utgifter og utførte oppgaver, forklarer han. Han viser oss en oversikt der alt fra lønn og administrasjon til arbeidstøy, husleie, utgifter til regnskap, avskrivninger, pc-programmer, Sparer 3 millioner på å ha egen bilpark I Sarpsborg savner ingen anbud og dyre leasingavtaler for kommunens biler. TEKST OG FOTO: OLA TØMMERÅS JOBB / KOMMUNALT BILVERKSTED Vi hører aldri klager over bilparken. MAGNUS THON fbaargang2017 fbseksjonFEL