| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 17 TRIVES: Verksmester Magnus Thon og mekaniker Mohammad Azis finner oppgavene mer utfordrende på det kommunale verkstedet enn på et merkeverksted. fbaargang2017 fbseksjonFEL