18 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | strøm, rengjøring og mye mer deles opp på hver eneste time med reparasjoner av bilparken. Her skal ingen si at det er skjulte utgifter i den kommunale verkstedservicen. Blant brukerne har skepsisen forduftet, skal vi tro verksmester Magnus Thon. – Mange var skeptiske til å kjøre bruktbiler, men så opplevde de å få bedre, mer komfortable og sikrere biler da vi begynte å kjøpe inn biler selv. I dag hører vi aldri klager over bilparken, forteller han. GODKJENT VERKSTED Verkstedet er offentlig godkjent på høyeste nivå. I tillegg til vanlige biler reparerer de også anleggsmaskiner og tunge kjøretøyer. De gjør karosserireparasjoner og er dekkhotell for alle kommunens biler, følger opp service, vedlikehold og EU-kontroller. De besørger skademeldinger, taksering og forsikringsoppgjør, inngår drivstoffavtaler og registrerer bilene. – Det er en mangesidig jobb, langt mer enn på et merkeverksted, forteller Thon, som selv har 11 års bakgrunn fra et merkeverksted før han begynte i kommunen. – Jeg var rett og slett dritt lei av merkeverkstedene. Det blir kjedelig i lengden. Mekanikere som er skeptisk til å jobbe for kommunen, endrer mening straks de kommer innafor døra, forteller han. – Her har vi alt av merker og kjøretøy og et vell av ulike oppgaver, sier verksmesteren. * BILPARKEN I SARPSBORG KOMMUNE • 470 kjøretøy, hvorav 380 er kjøpt brukt. • Kun 15 elbiler i dag, men skal kjøre helt fossilfritt innen 2030. • Eier selv bilparken. Kjøper og selger bilene selv. • Reparerer og vedlikeholder alle bilene i eget verksted. • Innsparing er beregnet til 70 øre per kjørte kilometer, som tilsvarer tre millioner kroner i året. • Sparer på avskrivninger, anbudsarbeid, forsikring og utstyr som dekk og lignende. • Sarpsborg verksted har seks ansatte hvorav to er lærlinger. Lønna ligger over tariff i private verksteder. GULLMEKK: Verksmester Magnus Thon (t.v.) og mekaniker Øivind Rustad sparer kommunen for millioner hvert år. JOBB /KOMMUNALT BILVERKSTED SATSER BRUKT: – Vi kjøper, reparerer og selger i egenregi, foreller enhetsleder Idar Hollsten. fbaargang2017 fbseksjonFEL