| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 19 PÅ JOBB / AKTUELT JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. 22 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | Elin Heen gleder seg over å tone ned målstyringen, og heller legge vekt på tilliten og troen på at medarbeiderne løser oppgavene på beste vis. I fjor høst dumpet det en e-post ned i innboksen hennes. Overskriften var «Ønsker du å videreutvikle deg som leder?» Hun hev seg rundt og meldte seg på Fagforbundets ledertreningsprogram. I ettertid er ikke Heen i tvil om hva som er hennes viktigste lærdom. – Jeg har vært for fagorientert. Jeg vil bli bedre på menneskelig samspill, sier Heen. Hun har jobbet i Nav i ti år. For et par år siden fikk hun jobben som avdelingsleder for 13 av de ansatte på Nav Eidsvoll. – Forhåpentligvis blir jeg mer enn bare en administrativ leder. Men da må jeg vite hva som motiverer hver enkelt ansatt, legger hun til. Motivere ansatte «Hva er det de ansatte egentlig sier?» Det er spørsmålet Heen har bestemt seg for å få flere og bedre svar på. På lederkurset ble deltakerne bedt om å sette opp et kart over hvor godt de kjente medarbeiderne, og plotte inn hvem som var i periferien. – Det ble tydelig for meg at jeg må bli bedre kjent med alle. Jeg må vite hva som motiverer hver enkelt. Jeg må ha åpne ører og lytte bedre. Og jeg må tåle følelsene deres på godt og vondt. I årevis har målstyring eller New Public Management, med vekt på stoppeklokker og kontroll, vært mantraet for ledelse i offentlig sektor. Nå blåser nye vinder. Stadig flere kommuner velger bort målstyring. Heen er fornøyd med denne endringen. – Heldigvis er det nå mer snakk om formålsstyring. Det betyr å motivere ansatte for Navs samfunnsoppdrag, som er å hjelpe folk til å komme i jobb. Det er en flott oppgave som kan inspirere hver enkelt ansatt i arbeidet, mener Heen. stor Makt Kurset la stor vekt på å bevisstgjøre lederne på egen makt. – Vi kan rasere alt på 1-2-3, i stedet for å få folk til å fungere sammen. Hun mener kurset har gitt henne mer selvinnsikt og større trygghet i rollen som leder. – Jeg ønsker å bli mer konkret og tydelig, og samtidig være mer opptatt av hvordan teamet har det, poengterer Heen. – De som får en sjanse til å delta, må kjenne Lederen må kjenne sine ansatte – Jeg har tenkt for mye på fag og for lite på de ansatte. TeksT: TITTI BRUN FoTo: WERNER JUVIK BEVISST: Hva vil jeg med mitt lederskap? Det er et spørsmål som kommer til å følge meg noen år, sier avdelingsleder Elin Heen. på JoBB / ledertrening Jeg ønsker å bli mer konkret og tydelig. IVRIGE: Kommuner og fylkeskommuner vil satse mer på ny teknologi. VIL HA RASKERE DIGITALISERING *– Kommuner og fylkeskommuner er svært ivrige etter å ta i bruk ny teknologi og å øke tempoet på digitaliseringen. Endringer er ønsket, og mange er utålmodige. Kommuner og fylkeskommuner har ofte samme utfordringer og behov for å digitalisere de samme tjenestene. Derfor er vi tjent med mer samarbeid, sa spesialrådgiver i KS, Anne Mette Dørum under årets eKommune-konferanse der over 400 deltakere fra 190 kommuner og fylkeskommuner deltok. Staten har gitt 125 millioner kroner til felles finansieringsordning for kommunale digitaliseringsprosjekter. Forutsetningen er at kommunal sektor bidrar med minst like mye. KS vil bidra med inntil 40 millioner kroner. Storbynettverket og de ti største kommunene har signalisert at de vil bidra med til sammen 35 millioner kroner. *Telefonen har ringt både sentralt og lokalt etter at Fagbladet i forrige nummer skrev om Nav-lederen som deltok på Fagforbundets lederkurs. Mange vil gjerne delta på dette, men fristen for å søke neste kurs var dessverre ute da bladet kom ut. Saken ble også publisert på fagbladet.no før fristen gikk ut, og over 50 medlemmer rakk å søke. – Pågangen har vært stor. Vi kommer sannsynligvis til å sette opp kurset igjen neste høst hvis budsjettet tillater det. I så fall blir fristen etter sommeren, forteller rådgiver Christina Kårstad i Fagforbundet. Forbundet tilbyr også et gratis ledertreningsprogram for rådmenn og rådmannens stab. Søknadsfristen er 15. desember. – Det er stor etterspørsel etter kompetanse om endringsledelse, siden mange kommuner slår seg sammen. Rådmenn og kommunalsjefer står midt i store omstillingsprosesser, påpeker Kårstad. Mange vil vite mer om lederkurs STORE TAP FOR KOMMUNENE *Regjeringen foreslår store endringer for eiendomsskatt på verk og bruk de neste fem årene. Finansdepartementet anslår et inntektstap for kommunene på 800 millioner kroner. Forslaget vil spesielt ramme kommuner med tradisjonelle industribedrifter. De statlige inntektene vil øke med 100 millioner etter regelendringen. Det har fått Fagforbundets fagforening for rådmenn og andre ledere til å reagere. De mener lovendringen må utredes på vanlig måte gjennom et utvalg der kommunesektoren blir representert. Faksimile fra artikkel i Fagbladet nr. 8/2017 COLOURBOX.COM FOTO: ARVID AGA fbaargang2017 fbseksjonFEL