20 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | Brannkostabel Bjørnis ble til i Trondheim, skapt av brannkonstabler og levendegjort gjennom virkelige hendelser. Nå skal han tjenestegjøre over hele landet. – Et utrolig effektivt verktøy! Slik konkluderer Bjørn Rønning og kollegaer som jevnlig møter barn i dramatiske og traumatiserende situasjoner. Han husker i detalj utrykningen til Sutterø industriområde i Stjørdal for tre år siden. Det var første gangen han hadde navnebroren, brannkonstabel Bjørnis, i utrykningsbilen.Meldingen var alvorlig: Barn fastklemt under lastebil. Oppdraget ville kreve alt av mannskapets evner til trøst og kommunikasjon. Denne dagen ble enhver skepsis til bamser i redningsarbeid feid til side. – Jeg tvilte litt på dette med å bruke kosebamser i jobben til å begynne med, men ikke etter denne utrykningen, bekrefter Rønning. UMIDDELBAR REAKSJON – Vi fikk løs gutten og ambulansepersonellet overtok, men jobben var vanskelig. Da vi gikk inn i ambulansen og ga ham en Bjørnis-bamse, var det en umiddelbar reaksjon. Fokuset ble rettet et helt annet sted enn på opplevelsen. Deretter ble vi oppmerksom på en guttunge, et par år eldre, som sto fortapt like ved. Det viste seg å være storebroren. Han var sterkt traumatisert. Igjen gjorde Bjørnis jobben, forteller Rønning. Etter ulykken fikk brannkorpset besøk av både barna og faren på brannstasjonen. De var veldig opptatt av lille brannkonstabel Bjørnis. – Far bekreftet at bamsen hadde vært sterkt medvirkende til god traumebearbeiding for dem begge. TRODDE DET HADDE RABLA FOR OSS Bjørnis er ikke en hvilken som helst bamse. Farge, form, pels, påkledning og ansikt med øyne, munn, ører og nese, er nøye registrert og varemerkebeskyttet. Det er kun én mulighet for å få en Bjørnis, og det er i møte med brannkonstabler på et skadested. – Akkurat det var viktig fra starten. Det måtte være en helt spesiell bamse, sier brannkonstabel Rikard Heimen. Han er prosjektleder, en av Bjørnis-fedrene og idé-skaper. Ideen til Bjørnis ble til under ei vakt på alarmsentralen 110 i Trondheim i 2014. – De fleste trodde det hadde rabla for oss, men brannsjefen i Trondheim trodde på ideen. Vi fikk penger til ett tusen små bamser, og ei bamsedrakt ble hentet i England, minnes Heimen. Brannsjef Torbjørn Mæhlumsveen i Trondheim fastslår: – Vi har fått igjen i mangfold for hver krone vi har brukt på Bjørnis. * TEKST OG FOTO: OLA TØMMERÅS PÅ JOBB / BAMSE BRANNKONSTABEL Se video på fagbladet.no Blir hele Norges trøstebamse Trønderbamse og brannkonstabel Bjørnis skal nå på tjeneste i 15 brannvesen over hele landet. fbaargang2017 fbseksjonFEL