22 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | De ble sjokkert da de oppdaget omfanget av trusler og konfliktfylte situasjoner i folkebibliotekene. Cecilie Røe og Anne Clementz undersøkte dette i sin masteroppgave i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og de oppdaget raskt at arbeidshverdagen til ansatte i norske folkebibliotek slett ikke bare er stillhet og harmoni. BANEBRYTENDE I tillegg til en spørreundersøkelse som dokumenterer at konflikter, men også trusler og vold, er mer utbredt enn mange tror, har de også dybdeintervjuet biblioteksjefer og andre ansatte. Masteroppgaven er banebrytende på området. Noe liknende har aldri blitt dokumentert i Norge før, knapt nok internasjonalt. – Vi fant noen alvorlige tall, forteller Røe og Clementz. • 12 prosent av bibliotekansatte har byttet jobb eller ønsker å bytte jobb på grunn av trusler eller konflikter. • 6 prosent har blitt sykmeldt. • 15 prosent har latt være å gå på jobb fordi de ikke har orket. – Dette er urovekkende tall, og derfor mener vi det er viktig å løfte disse problemene fram i lyset, slik at det kan bli mulig å gjøre noe for å gi de ansatte en tryggere og bedre arbeidshverdag. Noen av truslene har vært svært alvorlige, som at ansatte skulle skytes eller bli gruppevoldtatt. Seksuell trakassering er også noe som flere kvinnelige ansatte har opplevd. Seks prosent av de som svarte på undersøkelsen, forteller at de selv har blitt utsatt for fysisk vold på jobb. SKRANKEBRÅK OG RUS Det er i hovedsak fire typer situasjoner som de ansatte opplever. Skrankebråk: Enkelte kan bli kranglete og aggressive når de får beskjed om at de må betale gebyrer fordi de leverer for sent eller det de Avdekker trusler og vold i biblitotekene De fleste bibliotekansatte trives i jobben, men seks prosent sier de har opplevd fysisk vold på jobb. TEKST: PER FLAKSTAD TRUSLER OG KONFLIKTER: I masteroppgaven har Cecilie Røe (t.v.) og Anne Clementz dokumentert at omfanget av konflikter, trusler og vold på folkebibliotekene er større enn hva de fleste har trodd. JOBB | VOLD I BIBLIOTEK fbaargang2017 fbseksjonFEL