| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 23 har lånt er blitt borte. Det har hendt noen har hoppet over skranken for å «ta» en ansatt. Barn og ungdom: Barn lager mye lyd, og de har ikke alltid med seg en voksen til å dempe lydnivået. Verre kan det være at ungdomsgjenger begynner å krangle, og noen ganger slåss. Når dette skjer, er det gjerne i forbindelse med dataspilling. Rusede personer: Biblioteket er åpent for alle, og dermed må de ansatte håndtere folk som ruser seg, for eksempel ved å sette sprøyter på toalettet. De kan også sovne på en sofa, eller tisse i blomsterpottene. Rusede personer kan også framstå som ubehagelige og aggressive både overfor ansatte og andre brukere. Mennesker med psykiske lidelser: De kan både være aggressive og uberegnelige. Nettopp uforutsigbarheten gjør at ansatte syns det er en svært vanskelig gruppe å håndtere. MÅ INN I UTDANNINGEN – Vi mener det er viktig å få konflikthåndtering inn som en del av utdanningen, sier Røe og Clementz. Da blir studentene klar over hva en Seks prosent er utsatt for vold på jobb. fbaargang2017 fbseksjonFEL