| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 25 PÅ JOBB / AKTUELT MANGE MANGLER LÆREKONTRAKT *Over 4700 elever i helse- og oppvekstfag søkte om læreplass i høst. Under halvparten, 1900, hadde fått godkjent lærekontrakt ved utgangen av august. Drøyt 2500 søkte læreplass i helsearbeiderfaget, og i underkant av 1000 fikk kontrakt. Tilsvarende tall for barne- og ungdomsarbeidere er litt under 1900 søkere og drøyt 800 kontrakter. Til sammen for alle fag ble det inngått 10.400 godkjente lærekontrakter. Forskjellen mellom fylkene er stor; i Hedmark har 57 prosent av søkerne fått kontrakt, mens det tilsvarende tallet for Østfold er 16 prosent. Formidlinga av kontrakter pågår fram til nyttår. Kilde: Utdanningsdirektoratet - SUNT Å SKIFTE JOBB *– Jobbytte er helsefremmende. I snitt får de som bytter jobb, bedre helse, bedre velvære og lavere sykefravær, sier Vilde Hoff Bernstrøm, forskningsleder ved AFI ved Høgskolen i Oslo og Akershus til hioa.no. Hun har forsket på 106.000 langtidssykmeldte i helsesektoren som har byttet jobb, og sett på utviklingen over flere år. Bernstrøm tror flere faktorer spiller inn. – Jeg tror det handler om å få lære noe nytt, om å utvikle seg selv og å få jobbe med nye kollegaer. Det kan også være en fordel at du begynner på en arbeidsplass hvor du ennå ikke har følt utfordringene på kroppen, sier hun. Første lærling med fagbrev i portørfaget *20-åringen er landets første lærling som har tatt fagbrev i portørfaget. Hun bestod prøven etter to år i lære med veiledning ved Stavanger universitetssykehus (SUS) og en fagprøve over tre dager. – Jeg kan ikke helt begripe at jeg faktisk er ferdig nå. Jeg er helt skjelven, letta og litt forvirret, sa hun til sus.no etter at sensuren falt og hun fikk beskjed om at hun hadde bestått. Fagforbundet har arbeidet i mange år for at portørene skulle få mulighet til å ta fagbrev. I 2015 ble portørfaget godkjent som eget fag, og sommeren etter var det noen som hadde jobbet som portør i flere år, som tok fagbrev. Leif Moen, også han ansatt ved SUS, ble da landets aller første fagarbeider i portørfaget. – Først Leif og nå Natalia. Dette er stort for oss alle, sier en stolt Jan-Åge Moen, rådgiver i Driftsservice. Han har fulgt Natalia Rozalik tett under fagprøven. – Hun har vært utrolig flink til å planlegge og gjennomføre arbeidet, og til å reflektere over det hun gjør. 506.879 var ansatt i kommunene i mars i år fordelt på 380.000 årsverk. Etter to år i lære som portør har Natalia Rozalik tatt fagbrev. TOK FAGPRØVEN: Natalia Rozalik fikk tre praktiske oppgaver under fagprøven. Her triller hun sensor Stian Sørensen fra legevakten til akuttmottaket. FOTO: SVEIN LUNDE, HELSE STAVANGER HF Vilde Hoff Bernstrøm FOTO: KATRINE ZIESLER fbaargang2017 fbseksjonFEL