26 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | Selv om ingen dag er lik, begynner Gro Håkenrud arbeidsdagen klokka 7. Hun skulle gjerne sett at dagen startet tidligere, og det hender at den gjør det også. – Hvis det er en begravelse klokka ti, og det er vinter og har snødd, har jeg dårlig tid. Og det liker ikke Håkenrud. Det skal se ordentlig ut når de pårørende kommer. To timer inn i denne arbeidsdagen har Gro Håkenrud nettopp støvsugd Norderhov kirke. Etter dagens begravelse om et par timer skal det gjøres klart for salmekveld. Hun er godt i gang med alle forberedelsene. Som kirketjener skal hun tilrettelegge det praktiske foran alle seremonier i kirken. Hun har ansvar for renhold, lydanlegg og klokkeringing. FIKSER EGET UTSTYR Denne dagen startet Gro Håkenrud med å kjøre fram gravemaskinen og grave opp gravstedet. – Dette er en gammel kirkegård med mange graver. Da er det viktig ikke å bomme på oppmålingen. Etter å ha gravd opp graven og lagt massen som skal tilbake i graven opp i en fin haug, legger hun på plass tauene til å fire kisten, pent kveilet opp i seks hauger. – Senketauene har vi laget selv. Vi har også sveiset og laget krokene. De som er å få kjøpt, er lite pene og mindre hendige. Vi syns tau er mer verdig enn et stort og ofte upålitelig senkeapparat. ALLTID NOE Å GJØRE – Vi var flere ansatte da jeg begynte. Arbeidsoppgavene har blitt flere, men det har ikke vi. Vi har fått flere graver å stelle. Folk flytter, og de har kanskje ikke tilknytning til stedet lenger. Vi får flere og flere som velger å betale for at det skal se fint ut på graven, sier Håkenrud. Snøfattige vintre gir de ansatte mulighet til å gjøre store oppgaver som de ikke rekker i sommerhalvåret – for eksempel trefelling, ombygginger og andre vedlikeholdsoppgaver. – Snøbrøyting er også en stor oppgave. Skjønt sist vinter var det mer strøing en brøyting. Håkenrud forteller at de har lite kontorarbeid, bortsett fra på vårparten. De fleste ønsker å vente til våren med å sette ned urner, og derfor kimer telefonen nesten ustanselig fra pårørende som ønsker å gjøre en avtale for urnenedsettelse. DOBBELTSJEKKER ALT Håkenrud sjekker plankene som sikrer gravstedet når de pårørende skal gjøre kisten klar JOBBEN MIN | + - I garderoben til kirketjener Gro Håkenrud finner du alt fra snekkerantrekk til mørk dress. Kledd for alle sinnsstemninger TEKST: INGEBORG VIGERUST RANGUL FOTO: WERNER JUVIK KIRKETJENER BESTE MED JOBBEN Det å få være ute så mye jeg vil. I tillegg er jobben selvstendig, fleksibel og variert. UTFORDRINGER I JOBBEN Det er ikke alltid lett å få tida til å strekke til med arbeidsoppgaver både ute og inne. fbaargang2017 fbseksjonFEL