| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 27 Navn: Gro Håkenrud Yrke: Kirketjener og kirkegårdsarbeider Bor: Hønefoss NØYAKTIG OG PENT: Kirketjener Gro Håkenrud borer halvmeter ned i bakken og gjør alt klart til ettermiddagens urnenedsetting. DERFOR BLE JEG KIRKETJENER Det er litt tilfeldig. Jeg sluttet i en jobb da denne jobben ble ledig.Muligheten for å være mye ute og fleksibiliteten er viktig. fbaargang2017 fbseksjonFEL