| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 29 badevakt, sommerjobb i parkvesenet mens hun studerte helse- og sosialfag og artium. – Jeg har delvis tatt kirketjenerskolen og har maskinførerbevis, kurs i praktisk kirkegårdsdrift, sprøytekurs, omsorgskurs og flere andre kurs som er relevante for stillingen. SANS FOR DETALJER Gro løper en rask tur innom kontoret i kapellet. Hun må sjekke hvor hun skal grave opp et urnehull slik at hun ikke graver der en urne allerede er satt ned. De nye kontorene har hun og de andre kirketjenerne snekret selv. Tidligere lå kontoret i kjelleren i det gamle kapellet. Nå har de flyttet opp på det som var galleriet. Gulv er utvidet, og tak og vegger er lagt på nytt. Håkenrud og kollegaene er enige om at de nå har kontorer som er blant de beste i bransjen. Både badet og kjøkkenet er flislagt. Etter en rask kikk på datamaskinen og to slurker kaffe, går Håkenrud raskt ned i garasjen for å hente trillebår, urnebor og spade. Mens hullet bores, forteller hun at hun alltid har vært aktiv. Hun har en norgesrekord i skøyter for jenter 11 år. Den ble ikke slått før Vikingskipet på Hamar var på plass. Dessuten har hun løpt maraton kun for moro skyld. – Det er greit å være kjent på kirkegården. Det er viktig å vite hvor kistene ligger og i hvilke jordforhold. Det er mye leire her, og da blir det som graves ned nærmest hermetisert. Trillebåren med jord og spade blir stående igjen ved gravstedet slik at hullet kan fylles når seremonien er over. Urneboret bæres tilbake til garasjen. Gro Håkenrud forsvinner inn i kapellet igjen og dukker opp i svart dress kort tid etter. Klar for møte med pårørende i sorg. – Jeg møter pårørende i alle sinnsstemninger. Da vil jeg stille pent kledd. n SLIK BLIR DU KIRKETJENER Det kreves ingen formell utdanning for å bli kirketjener, men det kan likevel være en fordel å ha en fagutdanning. Utdanningen som kirketjener kan man få gjennom å fullføre Kirketjenerskolen via Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA). VERDIGHET: Gro Håkenrud passer på å være pent kledd når hun møter pårørende i sorg. PASSER PÅ DETALJENE: Før begravelsen i Norderhov kirke på Ringerike skal lysestaker bæres fram og lysene på alteret ordnes. Ingenting overlates til tilfeldighetene. FINNER EGNE LØSNINGER: Tauene til å fire ned kistene har de laget selv. fbaargang2017 fbseksjonFEL