30 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | H åkon Rydland har ikke fått inntekt på et halvt år etter at han ble sparket fra jobben i Sør-Aurdal kommune. Rådmannen ble sagt opp blant annet fordi han ville ha justert lønn og gratis internett, noe han satte som krav før han fikk jobben: – Kommunen prøvde å skremme meg til å si opp, sier Rydland. Rådmenn kan i noen kommuner bli byttet ut oftere enn fotballtrenere. Mange er ikke organisert i fagforening, og de sitter i en mer utsatt posisjon enn andre ansatte. Hvor vanskelig posisjonen som rådmann kan være, fikk Håkon Rydland oppleve. Etter åtte måneder i jobben ble 58-åringen sagt opp under et hemmelig kommunestyremøte 9. mars. – I de aller fleste tilfeller vil en uenighet mellom rådmann og politisk ledelse bli løst på minnelig måte, men i mitt tilfelle mente kommunen at de kunne skremme meg til å si opp selv. Og uten at det ble lagt fram en eneste grunn for dette, sier Rydland til Fagbladet. Han gikk til sak mot kommunen, men dommen fra Valdres tingrett var ikke klar da Fagbladet gikk i trykken. MENER KOMMUNEN LETER ETTER PÅSKUDD Når politisk ledelse og en rådmann ikke greier å samarbeide, er det vanlig at rådmannen blir tilbudt en sluttpakke og selv trekker seg fra jobben, og en slik sluttpakke er ofte 1,5 årslønn. Rydland ble sparket på dagen og fikk ikke tilbud om sluttpakke. Den tidligere rådmannen mener selv at saken dreier seg om en uenighet om hvilken rolle en rådmann skal ha i forhold til ordføreren og politisk ledelse. Rydland mener også at det letes etter unnskyldninger for å sparke ham. – Det er ingen tvil om at rådmenn har en mer utsatt posisjon enn andre ansatte. Så lenge en rådmann ikke har sagt fra seg stillingsvernet i en sluttavtale, har faktisk rådmannen krav på å bli behandlet etter arbeidsmiljøloven, på lik linje med andre ansatte. Dette virker det som mange politikere, og spesielt ordføreren, ikke har tatt inn over seg, sier Rydland. UTEN FAGFORENING I RYGGEN Fagforbundet er den eneste organisasjonen som har en egen fagforening for rådmenn. Rydland hadde planlagt å melde seg inn, men kom aldri så langt før konflikten oppstod. Han har betalt for advokat til rettssaken selv, samtidig som han Fikk sparken – uten inntekt i seks måneder Da Håkon Rydland ble sagt opp, skjønte han hvor utsatt en rådmann kan være, og hvor viktig det er å være organisert. TEKST: ØYSTEIN WINDSTAD FOTO: HELGE GUDHEIM Det er ingen tvil om at rådmenn har en mer utsatt posisjon enn andre ansatte. HÅKON RYDLAND PÅ JOBB / UORGANISERT fbaargang2017 fbseksjonFEL