32 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | PÅ JOBB / AKTUELT Alle elsker byggdrifter'n Landets beste byggdrifter i 2017 heter Steinar Engebretsen og jobber i Lier. KÅRING: Astrid Kirkeåsen i Alier AS (t.v.), rådmann Bente Gravdal, Stein Gulbrandsen i Fagforbundet og ordfører Gunn Cecilie Ringdal gratulerer Steinar Engebretsen som Årets byggdrifter. *Ordfører, rådmann, kollegaer, kunder og lokalavis. De var der alle sammen for å feire Årets byggdrifter – Steinar Engebretsen. – Dette var veldig overraskende og veldig hyggelig, sier vinneren. Til daglig er han å finne i Alier AS, som er Lier kommunes selskap for vaktmestertjenester og renhold. Prisen Årets byggdrifter deles ut av Fagforbundet og bladet Byggdrifteren, som hadde over 20 gode kandidater å velge mellom. Steinar Engebretsen tok fagbrev som byggdrifter i 2016. Han sitter også i prøvenemnda i Buskerud, og der forsøker han å få flere til å ta fagbrev. Så langt i år har han vært med på å godkjenne ti fagprøver. Han har også vært en pådriver for at Alier skal bli godkjent lærebedrift, og nå venter de på de første lærlingene. MER VANLIG ENN MURER OG MALER * Fagbrevet som byggdrifter er allerede mer vanlig enn murer og maler. Høsten 2014 fikk vaktmestrene endelig sitt eget fagbrev, og de første tok eksamen våren 2015. Deretter har det tatt av. I fjor avla 144 personer eksamen som byggdrifter. Det er flere enn i maler- og mureryrket. KRAGERØ REDDET NATTESØVNEN *Da RenoNorden gikk mot konkurs, følte renovasjonsarbeidere over hele landet usikkerhet. Ville jobben forsvinne? Ville det bli ny arbeidsgiver og tap av rettigheter? I Kragerø sikret lokalpolitikerne nattesøvnen. De overtok renovasjonen i kommunal regi. – Det har vært veldig mye usikkerhet det siste året. Den ene uka kunne vi få vite at jobben var trygg, den neste at det gikk mot konkurs. Nå kan vi sove godt om natta, sa renovatør gjennom 11 år, Morgan Martini, etter at kommunestyret gjorde endelig vedtak. Et flertall av RenoNorden-kommunene driver videre selv gjennom interkommunale selskaper. --- FOTO: JAN ERIK RØINE FOTO: BJØRN A. GRIMSTAD FOTO: MORGAN ANDERSEN STRESS Å RENGJØRE FELLESDOER *Kjønnsnøytrale toalettrom brer om seg. Det kan øke presset på renholderen, fordi slike rom ofte tar lenger tid å rengjøre, skriver Renholdsnytt. Bladet European Cleaning Journal har sett nærmere på trenden, og peker på at kjønnsnøytrale toalettrom sjelden har urinaler. Rommene er ofte større, de har gjerne individuelle vasker, lengre benker, flere såpedispensere og større speil. Og som regel er det travlere der, siden flere mennesker er innom i løpet av en gitt tid. Resultatet kan bli økt press på renholderen og økt risiko for slurv og dårligere hygiene. fbaargang2017 fbseksjonFEL