| 2| 021061 7| 0| 49 || FFAGBLLADETT ~ 33 I DENNE SEKSJONEN: NORGE I VERDEN *Japan har verdens høyeste andel av personer over 60 år med 33,2 prosent. Forente arabiske emirater befinner seg i den andre enden på statistikken. Der er bare 1,1 prosent av befolkningen 60 år eller eldre. I Norden har Norge den laveste andelen eldre med 22 prosent, mens svenskene har 25,7 prosent og danskene 24,6 eldre over 60 år. I Norge forventes antall eldre å øke i framtida. De to viktigste årsakene er nedgang i dødeligheten og fortsatt høy innvandring. VISSTE DU AT ... KILDE: FN-SAMBANDET FORENTE ARABISKE EMIRATER 1,1 % RUSSLAND 19,7 % CHILE 15,1 % NORGE 22 % JAPAN 33,2 % I samfunnet RETTFERDIGHET | VELFERD | MEDBESTEMMELSE | LIKESTILLING Eldre over 60 år S 34 Mange offentlig ansatte er blinde for eget fagspråk, og de skriver uforståelig for folk flest.S 40 NRKs sjakkekspert Torstein Bae kan mer enn å snakke sjakk. S 46 Ungdom vil heller ha fast enn midlertidig jobb, ifølge Silje Andresen i Fafo. S 54 Små og store saker fra Fagforbundets landsmøte i oktober. FOTO: COLOURBOX *Antall personer i alderen 67 år og eldre vil vokse raskt, fra 624.000 i 2010 til om lag 1,5 millioner i 2060. *Forventet levealder i 2060 er 87,2 år for menn og 89,2 år for kvinner. *Nærmere tre av fem personer på 80 år eller eldre bor alene. *Statistisk sentralbyrå beregner at det bor 7.048.300 mennesker i Norge i 2060. I 2015 var det registrert 5.213.985 her i landet. FOTO: KATHRINE GEARD fbaargang2017 fbseksjonFEL