| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 35 BEDRE SPRÅK: Frøken Språk alias kommunikasjonsrådgiver Åse Toril Krågsrud får god støtte fra Merethe Wollan Blisten (t.v.) og Wenche Dyrud Dahl. fbaargang2017 fbseksjonFEL