| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 37 Tips til andre kommuner – Mja...oj, nøler han, jeg må nok ta den fram igjen, innrømmer han. – Hun er helt strålende. Vi tror selv vi skriver så godt og tydelig. Men så er det formelt, gammeldags og vanskelig, sier han, før han leende haster opp trappa med bokstavkjeksen E i hånda. «JØTT BRA SKRIVI» Inne på tildelingsenheten for helse og omsorg tar to av saksbehandlerne lattermildt imot Frøken Språk. Enheten var først ut i prosjektet «Jøtt bra skrivi». Enheten sender støtt og stadig ut brev og informasjon. Da de startet prosjektet i fjor, var tanken å forbedre tre av malene for brev som sendes innbyggere. Men de fem ansatte fikk blod på tann og tok til slutt for seg alle malene. 54 brevmaler er nå redusert til 31, og alle er språkvasket. På ukentlige skriveverksteder fikk de hjelp av Frøken Språk og kommunens nye språkprofil til å skrive klart og tydelig. Brevene er blitt mer rett på sak, det viktigste poenget for leseren kommer først. MÅLGRUPPE: «MAGDA I MOEN» Saksbehandlerne lærte å se for seg mottakeren, og å spørre seg selv og hverandre om «Magda i Moen» vil forstå dette brevet. Nå skriver de mer som de snakker. – Hvordan ville jeg fortalt dette til «Magda i Moen» på telefonen? spør Wenche Dyrud Dahl. – Nylig fant vi en siste brevmal som vi hadde glemt å skrive om. Og den er jo helt håpløs, akkurat som alle malene var før, sukker Merethe Wollan Blisten. Begge to er saksbehandlere, med bakgrunn i sykepleie. KLARERE SPRÅK 3 Foreløpig svar etter forvaltningslovens § 11 a. = Søknaden din er mottatt. Reguleringsplan til høring – brev til berørte grunneiere. = Har du merknader til reguleringsplan for Soltunområdet? Offentlig ettersyn av boligutvikling. = Har du innspill til planene for boligutvikling i Soltunveien? PRISVERDIG SPRÅK 28 prosent av kommunene er i gang med klarspråkaktiviteter. 130 kommuner har brukt KS’ tekstbase, der kommuner gratis kan kopiere brev skrevet i et forståelig språk. 1,5 millioner kroner er delt ut for å forbedre kommunikasjonen mellom kommunene og innbyggerne. KS deler ut klarspråkpris og ildsjelpris årlig. Stavanger fikk første klarspråkpris i 2017. Verktøykassa for bruker- og effektmåling ble klar i oktober. KILDE: KS’ EVALUERING AV KLARTSPRÅKPROSJEKTET 2015–2020 • Lær håndverket først, begynn med enkle tekster. Standardtekster og maler for hvordan brev skal skrives. • Lag et skriveverksted. Bytt på rollene, kanskje en av de ansatte kan lede verkstedet. • Dra gjerne brukerne inn i skriveverkstedet. • Sett nøkterne mål. Det er bedre at ansatte selv ser behovet for å endre flere tekster, enn å bruke tvang. • Lær av andre. KS og Språkrådet har gode nettsider om klarspråk og egen tekstbase med kommunale tekster. • Finn en måte for å måle resultatet. KS’ verktøykasse kommer i høst. • Bruk ansatte på servicetorget som sjekkpunkt, de har daglig kontakt med innbyggerne. • Selg inn språkarbeidet til kommunestyret, ansattes dag og lokalmediene. fbaargang2017 fbseksjonFEL