38 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | / tema / klart språk / KULTURENDRING I HODET – Vi har også jobbet med utseende på brevene. Vi bruker mellomtitler, setter opp teksten med luftige mellomrom og bruker fet skrift på den viktigste informasjonen, sier Blisten. Nå henviser og forklarer de lovtekster som må med, men prøver så langt som mulig å unngå tunge juridiske avsnitt. – Det tok tid å skrive om alle malene. Men nå sparer vi masse tid, fordi vi slipper å forklare innholdet til alle som ringte fordi de ikke forsto brevene. Dessuten er det fint å vite at vi gjør en god jobb og skriver forståelig, sier Dahl. – Det er bra at Gran har ett språk utad, en språkprofil, så ikke hver saksbehandler skriver som det passer ham eller henne, legger Merethe Vollan Blisten til. REDD FOR Å BLI OPPFATTET SOM DUM Frøken Språk har etter hvert sunget seg helt inn til lunsjpausen på helsestasjonen. Språk engasjerer også her, og diskusjonen er raskt i gang. Hvorfor blir brevene så uklare? – Vi blir blinde for eget fagspråk. Dessuten er det komplisert å si ting enkelt. Det er lettere å ty til den gamle malen, sier en av de ansatte rundt bordet. – Vi er redd for å skrive for enkelt, noen kunne tro vi er dumme, mener en annen. – Noen brev er vriene fordi vi er redd for å bli tatt på noe juridisk, at noen klager på oss til fylkesmannen. Dessuten er vi redd for å miste viktige nyanser, tror en tredje. – Vi mangler nok også kunnskap, og vi ser ikke kritisk på det vi skriver. Det bare henger igjen i veggene, legger leder Jorun Haukeli til. Og innen Frøken Språk fortsetter språkraidet bortover korridorene, gjør hun en avtale om å komme i gang med å språkvaske helsestasjonens brev. * KLARERE SPRÅK 4 «På det nåværende tidspunkt, med den informasjonen vi har tilgjengelig i dag, har vi ikke full oversikt over hvor mye dette har kostet skattebetalerne, men vi er i ferd med å gjennomføre undersøkelser som skal avdekke hele kostnadsbildet.» Klart sagt: Vi vet ennå ikke hvor mye dette har kostet. Det skal vi finne ut. – BLINDE FOR EGET FAGSPRÅK: Frøken Språk svinger innom helsestasjonen. fbaargang2017 fbseksjonFEL