| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 39 Språk er makt, blir det sagt ANNA HOLM VÅGSLAND, LEDER KLARSPRÅKARBEIDET I KS – Folk skal oppleve å bli møtt i øyenhøyde av det offentlige – ikke med en vegg av vanskelige ord. I tillegg skaper uforståelige brev en enorm frustrasjon hos innbyggerne. – Klart språk sparer fellesskapets ressurser. Det er kostbart å forklare hver enkelt innbygger hva som står i masseutsendte brev. KS’ tekstbase inneholder mange standardbrev som er felles for kommunene. – Det er et enormt potensial for å dele gode brev. ÅSE WETÅS, LEDER AV SPRÅKRÅDET – Klart språk er nødvendig for å ivareta rettssikkerheten, folk må kunne oppfatte sine rettigheter og plikter. Det ansvaret hviler på stat og kommune og ikke på den enkelte bruker. – Dessuten sparer det mye penger. Det er dyrt hvis halvparten av 1,2 millioner språkbrukere ringer sentralbordet fordi de ikke forstår den offentlige informasjonen. – Forståelig språk er viktig for at folk kan reagere på en god måte. WILLY WESTHAGEN, ORDFØRER I GRAN KOMMUNE – Den politiske ledelsen er veldig glad for dette arbeidet. Kommunen må kunne skrive klarere. Filmen vi så i kommunestyret, illustrerer godt hvor vanskelig brev fra det offentlige kan være å forstå for innbyggerne. – Når man ikke skjønner, sprer det seg en oppgitthet. Kanskje man gruer seg for å ringe og spørre, og ender med å ta feil avgjørelser. – Klart språk bygger tillitt og er ressursbesparende for kommunen. Hvorfor er klart språk viktig for demokratiet? fbaargang2017 fbseksjonFEL