44 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | portrettet kat og spilte en viktig rolle i en rekke store saker, som Listesaken, Reitgjerdet-saken, Alta-saken og Liland-saken. Han var blant stifterne av Norsk forening for kriminalreform og rådgiver for SVs stortingsgruppe. Eplet triller med andre ord stadig nærmere stammen for Bae junior, hvis det noen gang kom seg særlig langt vekk. I 1994 delte far og sønn ut løpesedler i nabolaget sammen, i Nei til EU-kampen. Som advokat og partner i Advokatfirmaet Legalis AS, jobber Torstein Bae med saker fra vanlige folks hverdagsliv; boligkjøp, samlivsbrudd, trygd og den slags. – Jeg ønsker å bidra til at folk ikke bare har rett, men får rett. Det forutsetter at prisen er slik at folk har råd til å bruke advokat. Advokater er en mangeartet gruppe, men at de har rykte på seg som litt grådige, må advokatene ta skylden for selv, sier Bae. Han innrømmer at det også som advokat kan være en fordel å være sjakk-kjendis fra TVskjermen: – Det kan være en fin start på mange samtaler. motstanderens elendige trekk, kan utenfor turneringsspill være nesten like viktig som å vinne. BAE KOMMER FRA ET godt møblert hjem, der faren var advokat og mor blant annet direktør på juridisk fakultet i Oslo. Foreldrene møttes på fredsreise i Øst-Tyskland, og svenske Eva Liljegren fulgte kjærligheten til Oslo. Torstein fulgte, om enn litt tvilende, i foreldrenes juss-fotspor. – Jeg syntes at studiet var kjedelig og tørt. Og jeg var usikker på om jeg ville bli advokat som far, med risiko for alltid å måtte måle meg mot ham. Avdøde Ole Jakob Bae var høyesterettsadvo- ADVOKAT: Torstein Bae jobber med saker fra vanlige folks hverdagsliv, blant annet for LO favør. HVA DRØMTE DU OM Å BLI DA DU VAR BARN? – Faktisk var sportskommentator en drøm. Men sjakk var ingen aktuell mulighet på 80-tallet. HVA ER EN PERFEKT DAG PÅ JOBBEN? – Når jeg har mulighet til å fordype meg i et problem. Og å prosedere saker i retten. HVA VAR DIN FØRSTE LØNNEDE JOBB? – Som sjakklærer da jeg var 15 år. HVEM BØR SKJERPE SEG? – Folk som mot bedre vitende bidrar til å skape fremmedfrykt. HVA ER DITT BESTE RÅD TIL UNGDOMMEN? – Ikke stress så mye, og ikke tro at du kan planlegge alt. Livet preges av tilfeldigheter utenfor din kontroll. HVA ER TYPISK NORSK? – Å tro godt om andre og ønske å få til ting sammen. 6 kjappe fbaargang2017 fbseksjonFEL