| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 47 UNGDOMMENE SER LYST PÅ FRAMTIDA Forsker Silje Andresen i Fafo sier at den såkalte generasjon Z er en veldig ordentlig generasjon. – Hovedbildet er at ungdommene ser lyst på framtida, de er opptatt av skatt og velferdsordninger og at forskjellen mellom fattig og rik ikke skal øke. De støtter opp under det samfunnet som er i dag. At så mange som 95 prosent mener at muligheten for fast jobb er viktig for valg av yrke, er kanskje ikke overraskende. Men ifølge forskeren kan vi parkere oppfatningen om at en stor del av denne generasjonen bare er interessert i fleksibilitet og selvrealisering. MÅ VERVES I Norge er 49 prosent medlem i en fagforening. Blant de yngste i undersøkelsen er andelen bare 26 prosent, men den endrer seg med alder og jobbtilknytning. I aldersgruppa 21 til 24 år er 41 prosent organisert. Fafo-forskeren mener Fagforbundet og andre forbund kan bruke undersøkelsen til å finne ut hvordan de kan nå ungdommene. – Den viser hva som rører seg og hva som er viktig for ungdom. Slik kan det bli lettere for fagbevegelsen å vite hvordan de skal kunne nå dem, sier Silje Andresen. Fagforbundet mener at arbeidsliv og organisering må få en større plass i skolen. – Altfor mange kommer ut i arbeidslivet uten å vite hvordan alt henger sammen. Dette gjør det vanskeligere å verve ungdommer. Vi må sørge for at de får kunnskap om hva det vil si å være fagorganisert og gi dem muligheten til å bli medlem, sier Mats Monsen. * COLOURBOX.COM UNGDOMSBAROMETERET • 1001 unge mellom 16 og 25 år er telefonintervjuet av Respons Analyse på oppdrag fra Fagforbundet og Fafo. • 66 prosent av dem er under utdanning, 30 prosent i jobb og 4 prosent verken i utdanning eller jobb. • 41 har deltatt i gruppeintervjuer og enkeltsamtaler. • De fikk spørsmål om hva de tenker om arbeidslivet, og hvilke holdninger de har til politiske spørsmål som er avgjørende for velferd og fordeling. fbaargang2017 fbseksjonFEL