| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 51 munene rett og plikt til å sikre innsyn når det gjelder bemanning, lønnsvilkår, pensjon og avvik, men også i institusjonenes selskapsstruktur, regnskap, pengestrømmer og profittuttak. HÅPER PÅ AP-STØTTE Senterpartiet og Rødt er ikke sikre på om de får med seg Arbeiderpartiet på forslag som går langt nok. – Jeg tror det kommer et flertallsvedtak som går i retning av å hindre utbytte, men det kommer an på hvor konkret det blir. Jeg har store forhåpninger, men da må vi som er i opposisjon samle oss, sier Kjersti Toppe i Senterpartiet. Rødts Bjørnar Moxnes mener også det kommer an på Arbeiderpartiet. Han hevder Ap fram til nå har ført samme politikk som Høyre, og viser for eksempel til at den rødgrønne regjeringen bestemte at det skulle være mulig å ta ut et «rimelig utbytte» fra barnehagedrift. NEI TIL PROFITT: SVs nestleder Kirsti Bergstø håper på flertall i Stortinget for å begrense profitten i veldferdstjenestene. fbaargang2017 fbseksjonFEL