52 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | – Siden da har milliardene rent ut av barnehagene, sier Moxnes. – Nå må vi få vekk den kommersielle driftsformen, som danskene har gjort med sine private skoler. Ideelle organisasjoner kan være med, men ikke de kommersielle, sier Moxnes. Rødt jobber for å få et nasjonalt forbud mot profitt på velferdstjenester. PENGER TIL VELFERD, IKKE PROFITT Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgspolitisk talsperson i Ap, sier «pengene fellesskapet bruker på velferd, skal gå til velferd og ikke til profitt». – Dette har vi ment hele tiden, sier Kjerkhol til Fagbladet. Hun viser for eksempel til at Ap stemte for SVs forslag for to år siden om å begrense profitt i velferden. – Vi reagerer alle når enorme overskudd tas ut av midler som skal gå til barn og eldre. Det haster å få på plass reguleringer her, sier KrFs nestleder Olaug Bollestad til FriFagbevegelse. Hun lover samtidig at KrF vil fortsette kampen for de ideelle aktørene i velferden. KLART FLERTALL De åtte lovforslagene fra SV skal nå behandles i ulike komiteer på Stortinget. De legger fram sine innstillinger for Stortinget som gjør endelig vedtak. Opposisjonen på Stortinget med SV, Ap, Sp, KrF, Rødt og MDG har til sammen 89 stortingsrepresentanter, mens H, Frp og V har 80. * FOTO: STORTINGET Offentlige penger som bevilges til velferd, skal gå til velferd og ikke profitt. Vi vil ha et nasjonalt forbud mot profitt på velferdstjenester. Vi håper opposisjonen klarer å bli enige om å begrense muligheten for profitt. Vi vil ha kommersielle aktører ut, men beholde ideelle organisasjoner i veldferdstjenestene. INGVILD KJERKOL (AP) BJØRNAR MOXNES (RØDT) KJERSTI TOPPE (SP) OLAUG BOLLESTAD (KRF) Vil kutte de kommersielle I bykommunene Oslo, Bergen, Tromsø og Bodø jobber de med å få byttet ut de kommersielle selskapene til fordel for kommunal velferd. I disse byene som fikk rødgrønt flertall ved kommunevalget i 2015, er det politisk flertall for at avtaler med kommersielle selskaper ikke blir fornyet etter hvert som avtaleperiodene er over. I SAMFUNNET / NEI TIL PROFITT fbaargang2017 fbseksjonFEL