58 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | 1 – Å få bukt med den sosiale kontrollen og ufriheten mange unge kvinner opplever, er et arbeid fagbevegelsen må lede an i, sa forbundsleder Mette Nord. FAGFORBUNDETS LANDSMØTE 1 Artist Hilde Gjermundsen Broch sørget for kulturelt avbrekk. 2 Nervepirrende minutter for toppledelsen før resultatet på avstemmingen om Rødt-samarbeid. 3 Nyvalgt ungdomsleder Mats Monsen ble ønsket lykke til av Anne Grosvold. 1 2 3 fbaargang2017 fbseksjonFEL