| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 59 Mens Unni Wilhelmsen tonsatte landsmøtemiddagen, sørget Støre og Lysbakken for å sette den politiske tonen. fbaargang2017 fbseksjonFEL