60 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | TEKST: SIMEN AKER GRIMSRUD OG SIDSEL HJELME Iren Mari Luther (50) Leder Seksjon helse og sosial Yrke: Sykepleier Var avdelingssykepleier på Diakonhjemmet sykehus inntil for fire år siden. Ble da valgt til nestleder i Seksjon helse og sosial. Odd-Haldgeir Larsen (56) Nestleder Yrke: Agronom Var banemester på idrettsanleggene i Ås kommune fram til 1998. Stein Guldbrandsen (64) Leder Seksjon samferdsel og teknisk Yrke: Vognfører Var vognfører i Oslo Sporveier fram til 1991. Sissel M. Skoghaug (46) Nestleder Yrke: Sykepleier Var enhetsleder på Kroken sykehjem i Tromsø til 2009. Mette Nord, (58) Leder Yrke: Hjelpepleier Siste dag som hjelpepleier var i 1988. Da ble hun fylkesleder i Norsk helseog sosialforbund i Telemark. Anne Green Nilsen (60) AU-medlem Yrke: Barnepleier Var pedagogisk barnepleier i barnehage fram til 1990. Ledet kompetansesenteret i Oslo fram til landsmøtet. Her er forbundets toppledelse Alle de ni medlemmene i Fagforbundets arbeidsutvalg ble valgt enstemmig. FAGFORBUNDETS LANDSMØTE fbaargang2017 fbseksjonFEL