| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 61 De snakker fort, de fullfører hverandres setninger, og backer energisk opp hverandres poenger. TEKST: SIDSEL HJELME Det lover godt for samarbeidet mellom sykepleierne i Fagforbundets toppledelse. Sissel M. Skoghaug og Iren Luthers energiske framtoning vil være kjent for mange medlemmer. Sissel har vært frikjøpt på heltid siden 2009, og har vært nestleder i forbundet de siste fire årene. På landsmøtet fikk hun fornyet tillit, og med i seg i forbundsstyret får hun sykepleierkollega Iren Luther, som rykket opp fra nestleder til leder i Seksjon helse og sosial, og dermed også fast plass i arbeidsutvalget. For første gang er det to sykepleiere i Fagforbundets toppledelse. BREDDE OG TVERRFAGLIGHET De kjenner hverandre godt blant annet gjennom sykepleiernettverket. Siden oppstart av nettverket, har antall sykepleiere som er medlemmer i Fagforbundet økt fra 970 til 4500, altså nær en femdobling på ti år. – Det er gjort et vanvittig rekrutteringsarbeid. Når antallet sykepleiere øker, blir det også lettere å verve flere. I starten var det mange som ikke forsto at de kunne være medlemmer i Fagforbundet. I motsetning til profesjonsforbundene som først og fremst jobber for sine egne, er det mange i helsesektoren som ser betydningen av bredere alllianser, framhever de to: – De ser at vår tilnærming med teamarbeid og tverrfaglighet gir resultater. KAMP MOT TØFFE RAMMER Trøkket framover fra de to vil være å jobbe mot den blåblå politikken. – Vilkårene for våre medlemmer i helse- og sosialsektoren er blitt tøffere, mye på grunn av utstrakt privatisering. I sykehussektoren bidrar fritt sykehusvalg og momsfritak til oppsplitting av arbeidsplasser og tap av rettigheter. Arbeidstidsordningene er et annet område de er opptatt av: – Langvakter, kortvakter, delte vakter, og folk som tvinges til å være selvstendig næringsdrivende. Det presenteres som «lure» løsninger, men dette er ordninger som hører fortida til. Vi vil kjempe for et anstendig arbeidsliv der folk kan holde ut et helt yrkesliv, sier de to. Parhester tar styringa FOTO: ØYSTEIN WINDSTAD FOTO: ØYSTEIN WINDSTAD Trond Finstad, (46) Leder Seksjon kontor og administrasjon Yrke: Regnskapskontrollør Var regnskapskontrollør i Moss kommune fram til landsmøtet startet 16. oktober. May-Britt Sundal (55) Leder Seksjon kirke, kultur og oppvekst Yrke: Barne- og ungdomsarbeider og hjelpepleier Var barne- og ungdomsarbeider i barnehage fram til 2001. Svend Morten Voldsrud (49) AU-medlem Yrke: Sekretær Har vært fylkesleder og frikjøpt på fulltid i Oppland siden 2005. fbaargang2017 fbseksjonFEL