| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 63 Jorunn Mikkelsen og Kristoffer Tandberg fra Fagforbundet Finnmark ville ha tydelige retningslinjer mot seksuell trakassering inn i vedtektene. En rekke kvinner har den siste tida stått fram med sine overgreps- og trakasseringshistorier under emneknaggen #metoo, etter at Hollywoodmogulen Harvey Weinstein ble avslørt som angivelig overgriper. Jorunn Mikkelsen mener at fagbevegelsen, og Fagforbundet spesielt, ikke trenger å være noe unntak. – Fagforbundet er et stort forbund som gjenspeiler samfunnet. Vi må ikke tro at dette ikke også skjer her, sier hun. Mikkelsen vil ikke kommentere konkrete eksempler, men forteller at dette er noe hun både har sett og hørt om fra eget forbund. Hun mener det er viktig at også mennene i forbundet er med på å fronte saken, slik Kristoffer Tandberg, opplæringsansvarlig i Fagforbundet Finnmark, gjør. Forbundsleder Mette Nord reagerer på det delegatene fra Finnmark forteller. – Ingen skal oppleve slike ting i vår organisasjon. Det er ikke et fagforbund verdig, sier hun. – Dette handler om holdninger, om folkeskikk, og det er viktig at vi får temaet inn i tillitsvalgtsopplæringen, sier hun. Landsmøtet vedtok at Fagforbundet skal være en trygg organisasjon for alle. Dette må kommuniseres ut i hele organisasjonen. For å ha en felles forståelse, er det viktig å utarbeide en etisk standard og prosedyrer for hvordan vi skal håndtere oppførsel som er til skade for forbundet. Det betyr at forbundet skal utarbeide retningslinjer mot uetisk opptreden, men nevner ikke seksuell trakassering spesielt slik finnmarkingene ønsket. * Vil ha retningslinjer mot seksuell trakassering Fagforbundet Finnmark mener det er en ukultur i forbundet som det må tas et oppgjør med. Derfor vil de ha tydelige retningslinjer. TEKST: HEGE BREEN BAKKEN Kristoffer Tandberg og Jorunn Mikkelsen i Fagforbundet Finnmark vil ha retningslinjer mot seksuell trakassering i Fagforbundet. FOTO: ØYSTEIN WINDSTAD fbaargang2017 fbseksjonFEL