| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 65 NEI TIL BEMANNINGSBYRÅER *John-Peder Denstad fra Sør-Trøndelag (bildet) fikk gjennomslag for å skjerpe landsstyrets forslag til vedtak om bemanningsbyråer. Et enstemmig landsmøte vedtok at innleie av arbeidstakere gjennom bemanningsbyråer undergraver norsk arbeidsliv, og må avvikles. RØDT DELTE LANDSMØTET *Stemmegivningen var så jevn at det måtte elektronisk stemmegivning til for å avgjøre hvilken retning det bar om forslaget fra Fagforbundet Telemark om å utvide det fagligpolitiske samarbeidet til også å gjelde partiet Rødt. Med 219 mot 211 stemmer vedtok landsmøtet å ikke støtte forslaget. På Fagforbundets landsmøte var det 173 mannlige og 261 kvinnelige delegater. Den yngste var 20 år, den eldste 77. Marianne er 54 år og kvinne, og således temmelig gjennomsnittlig. Småbarnsreformen og 6-timersdagen er hjertesakene hennes. Og hun er skremt over økende klasseforskjeller. Boligprisene øker, skatte- og avgiftsnivået tilpasses dem med mye fra før. – Hva er det morsomste med landsmøtet? – Debattene, innleggene og kulturinnslagene. Jeg setter pris på å treffe fagforeningskamerater og å få være sammen med delegasjonen min. Det er fine dager som gir mye inspirasjon og engasjement. – Hva er det kjedeligste? – Sitte time etter time på samme stol gir en viss smak bak. * MARIANNE NILSEN SKJØNSTAD Alder: 54 år Bosted: Skien Tittel: Fylkesleder Telemark Dette er hennes fjerde landsmøte. En gang med Norsk Kommuneforbund, og tre med Fagforbundet. BOIKOTT AV ISRAEL *Landsmøtet i Fagforbundet vedtok å støtte den palestinske bevegelsen for boikott, de-investeringer og sanksjoner mot Israel (BDS). Vedtaket ble fattet mot én stemme. FOTO: HELGE RØNNING BIRKELUND MARIANNE (54) ER HELT TYPISK PÅ LANDSMØTET Marianne Nilsen Skjønstad er en helt gjennomsnittlig landsmøtedelegat. Men gjennomsnittlig er ikke det samme som kjedelig. TEKST: INGEBORG VIGERUST RANGUL fbaargang2017 fbseksjonFEL