| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 67 kunne budskapet i brevet til den uheldige bilføreren ha vært formulert slik: «Vurderingen fra sykehuset viser at du har svekket oppmerksomhet, reguleringsfunksjoner, innsikt og hukommelse. Det betyr dessverre at du ikke lenger får kjøre bil.» KAN FORVALTNINGSSPRÅKET ENDRES? I Norge har interessen for språkarbeid i det offentlige økt jevnt de siste årene, og Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er drivkraften i dette arbeidet. Gevinstene ved klare og forståelige offentlige tekster er mange: bedre og mer effektive tjenester, færre UFORSTÅELIG: Fortsatt er det mange saksbehandlere som skriver så vanskelige brev at det er vanskelig å forstå innholdet. gammel vane, eller om de gjør det av frykt for å miste anseelse, blir utfallet det samme: Budskapet når ikke fram. HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG å gjøre noe med forvaltningsspråket? Stat og kommune gir vanlige folk informasjon om blant annet rettigheter og plikter, og om hvordan det forventes at de skal delta, eller på hvilken måte de er forventet å delta, i samfunnet. Derfor er det viktig at forvaltningsspråket er klart, lettfattelig og inkluderende. Et forståelig forvaltningsspråk øker folks tillit til myndighetene og fremmer demokratiet og rettssikkerheten. Dessuten sparer man tid og penger på å skrive klart. Mange i det offentlige skriver tekster for et større publikum. Da er det viktig at de tar like mye hensyn til språkføringen som til selve saksbehandlingen. Det er ikke meningen at alle typer tekster skal være forståelige for absolutt alle, og vi skal ikke forenkle språket for enhver pris. Men budskap som skal nå andre enn spesialister, må være klare og tydelige og ha en imøtekommende form. Et sleivete språk og en altfor uformell tone i et brev fra det offentlige er selvsagt ikke noe vi ønsker oss. For eksempel kan ikke budskapet til den uheldige bilføreren formuleres slik: «Du er helt utafor. Du husker ingenting, du følger ikke med, og du klarer ikke å holde rattet. Du kan bare glemme å kjøre bil.» Forvaltningen må finne en balanse mellom det enkle og det kompliserte og bruke et språk som både ivaretar det faglige innholdet og formidler det på en måte som ikke ekskluderer mottakeren. Kanskje «Får du uklar informasjon fra stat eller kommune, har du rett og grunn til å reagere.» klager, bedre omdømme og mindre avstand mellom tjenesteytere og innbyggere. Gode eksempler på resultater av språkarbeid i det offentlige finnes på nettstedet klarspråk.no, sammen med gode skriveråd, eksempeltekster og andre skriveverktøy. Den som skriver, har makt og ansvar, og saksbehandlere må erkjenne at det tradisjonelle, byråkratiske språket ofte kan skape avstand og avmakt. Får du uklar informasjon fra stat eller kommune, har du rett og grunn til å reagere. Da gjør du trolig både deg selv og mange andre en viktig tjeneste! COLOURBOX.COM fbaargang2017 fbseksjonFEL