70 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | MELLOM OSS / AKTUELT SAMTALER ERSTATTER AKTIVITET *Arbeidsløse i Danmark får færre tilbud om kurs som kvalifiserer dem for arbeidslivet, viser en undersøkelse over aktivisering av dagpengemottakere. Fra 2012 til juli i år er andelen av arbeidsløse som er i tiltak, for eksempel utdanning eller praksis, falt fra omtrent 30 til 12 prosent. I stedet for å komme på kurs, blir arbeidsløse innkalt til samtale etter samtale. En katastrofe ifølge den danske A-kassen, mens arbeidsministeren vil se på saken. – Bedrifter skriker etter kvalifisert arbeidskraft. Samtidig mister vi muligheten til å videreutdanne arbeidsløse. Konsekvensen er at de ledige ikke lenger har krav på et meningsfylt tilbud, sier formannen i A-kassen, Torben Poulsen. Han mener dette er et problem for hele samfunnsøkonomien. ALKOHOLFORBUD I SVENSK LO *Det vil ikke lenger bli servert alkohol på arrangementer i regi av svensk LO. Det har representantskapet vedtatt. Fram til nå har man kunnet få inntil to glass vin eller øl på sentrale arrangementer. Flere av de største forbundene har allerede innført tilsvarende regler. Fagforbundets søsterorganisasjon Kommunal vedtok i juni i fjor at det ikke skal være mulig å kjøpe alkohol for medlemmenes penger. Det skjedde etter en stor medieskandale samme år, der Aftonbladet avslørte at forbundet blant annet hadde brukt betydelige beløp på alkohol til tillitsvalgte og ansatte. JOBBER MED NYTT FAGSKOLETILBUD *Anne Grete Reinertsen er Fagforbundets representant i den nasjonale arbeidsgruppa som jobber med å lage nytt fagskoletilbud i oppvekstfaget. Arbeidsgruppa er oppnevnt av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag, og målet er å lage fagskoleplanen klar i løpet av dette året. Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag er en frivillig sammenslutning av aktører i helse- og sosialfag, som blant annet skal sørge for å utvikle fagskoleutdanningen og sørge for at den framstår som et attraktivt og relevant utdanningstilbud. FOTO: COLOURBOX FOTO: COLOURBOX FOTO: PER FLAKSTAD *Fagforbundet sender ikke lenger ut almanakk til alle medlemmer, men rådgiver Gunn K. Johansen (bildet) sier at almanakken kan bestilles fra Fagforbundets nettbutikk: nettbutikk.fagforbundet.no/ handboker.html eller ved å ringe 21 07 25 93. ALMANAKK 2018 fbaargang2017 fbseksjonFEL