76 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | E-POST: BARESPOR@FAGBLADET.NO Bspaører Send inn spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Ekspertpanelet svarer. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgt. FAGBLADETS EKSPERTPANEL ? Jeg kjøpte for et halvår siden en Audi 2010-modell fra en privatperson. For et par uker siden begynte motoren å fuske. Bilverkstedet sier det vil koste store summer å fikse problemet, og de tror feilen må ha vært der da jeg kjøpte bilen. Kan jeg kreve at selger betaler for reparasjonen? J.G. SVAR: Ved mange overdragelser av bruktbil mellom privatpersoner oppstår konflikter. Det er typisk at bilen virker i god stand på overtakelsestidspunktet, men kort tid etterpå er moroa over. Biler selges vanligvis «som de er», og jeg legger til grunn at dette var tilfelle også her. Det betyr ikke at kjøper må regne med alle mulige problemer som oppdages senere. Spørsmålet blir om feilen, også kalt mangelen, fantes allerede da bilen ble kjøpt. Hvis svaret er ja, blir spørsmålet om bilen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne regne med. Selger har dessuten plikt til å opplyse om alle forhold av betydning som han kjenner til. Det første kjøperen bør gjøre, er å reklamere på mangelen. Dette bør gjøres gjennom skriftlig melding til selger, og det må skje snarest mulig. Dersom det ikke reklameres innen rimelig tid, kan muligheten for å rette krav mot selger gå tapt. Ved bilkjøp er det ofte krevende å finne ut hva mangelen består i, særlig der det dreier seg om motorfeil. Det er kjøper av bilen som har ansvaret for å vise at det faktisk forelå en mangel, og det er kjøper som må bære kostnadene forbundet med dette i første omgang. Dersom selger senere erkjenner ansvar, vil han også måtte erstatte kjøpers kostnader med å finne mangelen. Selger har rett til å utbedre mangelen for egen regning. Det er derfor ikke slik at kjøper kan fikse feilen selv og sende regningen til selger. Dette blir annerledes dersom selger avviser å ordne problemet. Det vil da være anledning til å utføre reparasjon og deretter kreve kostnaden erstattet. Reglene rundt mangler ved bilkjøp er ikke helt enkle, og det er fornuftig å snakke med advokat om saken. Gjennom LOfavør har du rett til en gratis prat med advokatfirmaet Legalis. Tvister knyttet til bil vil stort sett være dekket under rettshjelpsforsikringen din, slik at også ytterligere bruk av advokat blir svært rimelig. Torstein Bae, advokatfirmaet Legalis Motorfeil etter bruktbilkjøp Biler selges vanligvis «som de er». Det betyr ikke at kjøper må regne med alle mulige problemer som oppdages senere. fbaargang2017 fbseksjonFEL