78 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | OSS | MARKERINGER Merkefest i Kristiansand *I Fagforbundet Kristiansand var det 297 påmeldte til årsmøtet og treretters festmiddag etterpå. Vi hadde besøk av stortingsrepresentantene Martin Kolberg, Ap og Kjersti Bergstø, SV, og våre 25- og 40-årsjubilanter ble hedret. Vi har totalt 140 tillitsvalgte, og disse fikk alle en blomst. THERESE LØVSETH MERKEFEST FAGFORBUNDET ÅRSTAD *Fagforbundet Årstad avd. 668 har avholdt merkefest for medlemmer som har 25 års medlemskap i Fagforbundet og for dem som har vært i LO i 40 år. HELGE OMDAHL HEDER OG ÆRE I RANA *Tradisjonen tro ble medlemmer med lang fartstid markert med en liten fest i regi av Fagforbundet Rana avd.172. Medlemmer med 25 år i Fagforbundet, 40 år i LO og 20 år som tillitsvalgt ble hedret. Det var i år totalt 66 jubilanter, og de som var til stede, ble markert med festmiddag, blomster, diplomer og nåler. Vi gratulerer alle jubilanter. GUNN TØNDER FLOTT MARKERING I FLATANGER *Fagforbundet Flatanger avd. 606 overrakte LOs 40-årsmerke og diplom til jubilant Gunvor Pernille Høstland på sitt årsmøte. Fra venstre: Morten Aakvik, Gunvor Pernille Høstland og Lena Rian Hågensen. SISSEL SKORSTAD fbaargang2017 fbseksjonFEL