| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 81 ERIKSENS SKRÅBLIKK Fagbladet Tar du en utfordring? Nå er sommeren historie og forhåpentligvis en serie fine minner. Og desember og julestri er fortsatt et stykke fram i tid. Så hva skal du finne på da? Kanskje dette er tida da det passer å ta en liten utfordring. Utfordringen er å finne kloke mennesker. Det kan være lett, for ofte er det mennesker som du i hovedsak er veldig enig med. Mennesker som har tenkt omtrent de samme tankene som du selv, kanskje bare enda dypere og enda bedre formulert. «Det var klokt sagt», sier vi gjerne om noe som vi gjerne skulle ha kommet på og sagt selv. Er det egentlig sånn at mennesker du syns er kloke, må være enig med deg fordi du i bunn og grunn syns at du selv er ganske klok? Og hva da med mennesker du er dundrende uenig med. Kan de også være kloke? Ville for eksempel en ihuga liberalist klare å se på Klassekampens Mimir Kristjansson som et klokt menneske? Eller hva med oss i fagbevegelsen? Ville vi så mye som prøve å finne ut om Civita-leder Kristin Clemet, ut fra sitt ståsted og grunnholdninger, har tenkt noen kloke tanker? Tanker som vi er uenig i, men som vi likevel kan ha respekt for. Derfor gjør jeg det litt vanskeligere: Kanskje kan nettopp det å lete etter kloke mennesker som du er uenig med, bidra til at du lytter eller leser med et mer åpent sinn, og at det både øker forståelsen og respekten for andre tanker enn de du selv pleier å tenke. Det må jo være både berikende og bra. Så da er utfordringen gitt: Bruk førjulsvinteren på å finne mennesker du er dundrende uenig med, og som du samtidig synes er kloke. PER FLAKSTAD KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2016: 352.113 ANSVARLIG REDAKTØR Hege Breen Bakken hege.bakken@fagbladet.no Telefon 906 58 650 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagbladet.no Telefon 905 49 278 NETTREDAKTØR Knut Andreas Nygaard knut.nygaard@fagbladet.no Telefon 911 58 222 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagbladet.no Telefon 906 92 750 Per Flakstad per.flakstad@fagbladet.no Telefon 907 78 397 Kathrine Geard kathrine.geard@fagbladet.no Telefon 906 17 786 Simen Aker Grimsrud simen.grimsrud@fagbladet.no Telefon 926 89 168 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagbladet.no Telefon 951 09 839 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagbladet.no Telefon 977 87 474 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagbladet.no Telefon 991 54 314 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagbladet.no Telefon 909 20 302 Vegard Velle Permisjon Øystein Windstad oystein.windstad@fagbladet.no Telefon 996 97 830 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagbladet.no Telefon 476 83 258 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagbladet.no Telefon 476 83 122 ANNONSER Salgsfabrikken v/Frode Frantzen Telefon 907 39 687 materiell@salgsfabrikken.no TRYKKERI Ålgård Offset AS En utfordring fbaargang2017 fbseksjonFEL