| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 83 Kan du et instrument, har du en venn for livet. fbaargang2017 fbseksjonFEL