| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 5 AKTUELT STOPPER FRI FLYT AV EGENMELDINGER *Mandal var en kommune med urovekkende høyt sykefravær for rundt ti år siden. Gjennom fokus på nærvær og et tillitsbasert oppfølgingsprosjekt har Mandal redusert sykefraværet til godt under landsgjennomsnittet på rundt seks prosent. Metoden går blant annet ut på at de ansatte får bruke egenmelding 365 dager i året, samtidig som de blir tett fulgt opp av nærmeste leder. Trening og fysioterapi for enkelte ansatte har også bidratt til gode resultater. Men nå er det slutt. Statssekretær Morten N. Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet skriver i en e-post til NRK at det er full mulig å drive god sykefraværsoppfølging uten å ha et egenmeldingsprosjekt. – Det handler om tettere oppfølging, dialog og tidligere inngripen, og tilrettelegging for arbeid ved sykdom, skriver Bakke. Mandal var foregangskommune med lavt sykefravær. Regjeringen stopper vellykket metode. HÅP FOR INTROVERTE LEDERE *Introverte tror de vil mislike å lede, men forskere mener at de kan gjøre det bra som sjefer. De må bare lærer seg å tenke mer positivt, ifølge en ny studie omtalt i nettavisen forskning.no. Introverte ledere har blant annet vist seg å fungere spesielt bra for aktive grupper, der personene er initativrike og kommer med forslag til forandringer. HVA SLAGS SENIOR ER DU? LOs UTFORDRINGER *Arbeidstakere som er 50 år eller mer bytter sjeldnere jobb enn andre. Ved å dele seniorene i fem ulike tankesett kan vi forstå grunnene til hvorfor det er slik, skriver Fafo-forsker Anne Inga Hilsen på nettsiden arbeidslivet.no. De fem kategoriene er: Den fornøyde, den trygghetssøkende, den risikosøkende, den strategiske og den innelåste. Så hvem er du? *Organisasjonsgraden, det vil si andelen av arbeidstakere som er fagorganisert, har sunket i 25 år. For et par år siden sank den for første gang under 50 prosent, samtidig som LO for første gang var blitt mindre enn de andre hovedorganisasjonene til sammen. – Smak på det. Det skjer på deres vakt, sa Kaia Storvik i tankesmien Agenda til kartellkonferansen på Gol. Hun mener fagbevegelsen må være mer opptatt av framtidas behov enn av fortidas seire, skriver frifagbevegelse.no. FOTO: COLOURBOX.COM FOTO: COLOURBOX.COM fbaargang2017 fbseksjonFEL