6 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | AKTUELT ARBEIDSMILJØ 17 % 30 % 9 % *Prosjektet VarmtVann2030 startet opp i april og skal gjennom å undersøke bruken og behovet for varmtvann, finne fram til mer energieffektive og miljøvennlige løsninger for bruk av tappevann i forskjellige bygninger. Prosjektet har fokus på sykehjem, hoteller og boligbygg, siden dette er bygg med et høyt behov for varmtvann. Det er SINTEF Byggforsk og NTNU som samarbeider med ni næringslivspartnere i prosjektet. Det er viktig med gode målinger for å kunne dimensjonere varmtvannsanlegg riktig. I dag overdimensjoneres slike systemer, nettopp for å være på den sikre siden, ifølge SINTEF byggforsk. De som er med i prosjektet erfarer at dette fører til at anlegg og styringssystemer ikke fungerer godt nok i vanlig drift. – Prosjektet vil få fram dimensjonerende data, slik at varmtvannssystemer kan dimensjoneres riktigere framover, sier forsker Åse Lekang Sørensen. MER MILJØVENNLIG VARMTVANN – LAV FORSTÅELSE FOR KUNSTIG INTELLIGENS FORTSATT FLERTALL FOR EØS *En undersøkelse gjennomført i Norge, Sverige og Finland av IT-selskapet Tieto viser at syv av ti nordmenn tror ny teknologi vil gjøre det vanskeligere å få jobb i fremtiden, men bare én av ti tror deres egen jobb står i fare. Studien er omtalt i Teknisk Ukeblad. Industri- og produksjonsbedrifter antas å bli mest berørt. Andre sektorer er kundeservice, bank og finans, post- og budtjenester og revisjon. – Forståelsen for kunstig intelligens er forholdsvis lav i befolkningen, men kunstig intelligens kommer til å få stor påvirkning på fremtidens arbeidshverdag, sier Fredrik Ring, leder for datadreven virksomhet i Tieto, i en melding fra selskapet. har høye krav på jobb og lav kontroll. opplever ubalanse mellom innsats og belønninger. har sjelden eller aldri støttende ledelse. *Det viser en meningsmåling gjennomført av Sentio Research på vegne av Klassekampen og Nationen. Debatten om EØS har preget norsk arbeidsliv det siste året. Kritikerne har hevdet at medlemskapet i EØS undergraver den norske arbeidslivsmodellen. I en rekke LO-forbund har tonen blitt skjerpet, også i Fagforbundet. Men meningsmålingen viser at EØS-motstanden snarere har gått litt tilbake. Fordel på kjønn sier nå 31 prosent av mennene nei til EØS, mot 23 prosent av kvinnene. Frps velgere er blant de mest EU- og EØS-kritiske, sammen med Rødt- og Sp-velgerne. Ap-velgerne er blant de mest EØS-positive. FOTO: COLOURBOX KILDE: SSB 90 % ER FORNØYD MED JOBBEN SIN fbaargang2017 fbseksjonFEL