| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 7 AKTUELT INNSATS FOR FLERE LÆREPLASSER *– Arbeidslivet er en viktig arena for læring når man ønsker å ta en fag- og yrkesutdanning, men stor mangel på læreplasser gjør at ikke alle kan fullføre utdanningen i lærebedrift. Det er sløsing med menneskelige ressurser, sier LOsekretær Trude Tinnlund i en pressemelding fra LO. 30. november inviterte LO og Spekter til konferanse for flere læreplasser og felles innsats. – Hvert år står et sted mellom 8000 og 9000 unge uten læreplass. Det er uholdbart. Gjennom Samfunnskontrakt for flere læreplasser forpliktet vi oss både til felles innsats, og til at det iverksettes tiltak i egne bedrifter og virksomheter, sier Tinnlund. MAGRERE LØNNSVEKST FRAMOVER *Norges Banks forventningsundersøkelse for fjerde kvartal 2017 viser at både økonomer, arbeidsgivere og arbeidstakere spår magre år for folk flest de neste fem årene. De forventer at lønnsveksten nærmest blir spist opp av prisstigningen på varer og tjenester. Økonomene forventer en årslønnsvekst på 2,5 prosent neste år. I et femårsperspektiv forventer de en vekst på 2,8 prosent. Samtidig venter de at prisveksten på varer og tjenester er på 2,4 prosent om fem år. Partene i arbeidslivet er litt mer optimistiske og spår en gjennomsnittlige årslønnsvekst på 3 prosent om fem år, og en prisvekst på 2,5 prosent. Slår spådommene til, vil det si at den reelle lønnsveksten om fem år være på i underkant av 0,5 prosent. Det kan bety at de som jobber i yrker med lavere lønn enn snittet, kan ende opp med null kroner i reell lønnsvekst, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DnB Markets til Fagladet. Privat sektor er spesielt utsatt, mens offentlig sektor ser bedre ut. – Det er sterkere mekanismer for å holde lønna likere der, så de vil nok ikke komme like dårlig ut, tror Haugland. OPTIMIST: Kjersti Haugland, sjef-økonom i DnB, er mer optimistisk enn flertallet av økonomene i sin spådom for folks økonomi de neste årene. Det spår både økonomer, arbeidsgivere og arbeidstakere. fbaargang2017 fbseksjonFEL