I DENNE SEKSJONEN: | 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 9 TRE TING JEG IKKE KLARER MEG UTEN På jobb STOLTHET | RETTIGHETER | FELLESSKAP | ARBEIDSGLEDE 2 1 3 *Rolf Magne Fløan (38) er IT-konsulent i Malvik i Trøndelag. Saman med fem kollegaer og to lærlingar drifter og held han ved like servarparken og nettverket til alle verksemder i kommunen. Eller lokasjonar som dei kallar skulene, barnehagane og alle dei andre kommunale einingane. Malviks 32 lokasjoner har til saman 170 serverar og 70 fagapplikasjonar (program). BÆRBAR PC Det er lettast å jobbe inn mot servaren frå sin eigen bærbare PC når Rolf Magne reiser ut for å løyse eit problem ved ein av lokasjonane i kommunen. MOBIL Snakkar, sender og tek imot SMS pluss at han sjekkar e-posten fleire gonger dagleg. Særleg nyttig når han er utanfor kontoret. SWITCH Frå nettverk-swichen kan IT-konsulenten kople til kablar og styre tilgangen til dei ulike programma for kvar lokasjon i kommunen. Det gjer han via sin eigen PC. S 10 Skoler trenger hjelp til å håndtere voldsproblemer, mener miljøarbeider Øyvind Maroni. S 12 Tre av fem ansatte bekymrer seg ikke over at roboter kan ta over arbeidsoppgavene. S 16 Stemningen står i taket på Ranheim selv om pasientene har en alvorlig diagnose. S 24 – Vi reduserer hudskader hos kvinner og menn, unge og gamle, sier hudpleier Silje Bolme. FOTO: LENA KNUTLI FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL