| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 11 Spottere kalles de, en gruppe ungdommer som henger i enden av korridoren eller rundt skolebygningen. De varsler dopselgerne hvis voksne nærmer seg. – Vi vet at det skjer, men har få verktøy til å handle, sier miljøarbeider Øyvind Maroni. Han beskriver en skolehverdag som er ukjent for de fleste. Han har bakgrunn fra forsvaret og har i tolv år jobbet som miljøarbeider på Stovner videregående skole i Oslo. NOE MÅ GJØRES Skolen har hatt mye uro, trusler og masseslagsmål på starten av skoleåret. Men også ved andre Oslo-skoler er dette et økende problem, som en rekke medier har satt fokus på i høst. Politiet bekrefter de urovekkende meldingene og stikker uanmeldt innom på utsatte skoler. I 2016 ble det anmeldt mer enn dobbelt så mange volds- og trusselsaker i Oslos videregående skoler som året før, ifølge statistikk VG har hentet inn fra Oslo-politiet. Også antall elever som er mistenkt og/eller siktet, øker kraftig. Samtidig presiserer Øyvind Maroni at mange av elevene er positive, men de får ikke arbeidsro når så mange medelever sliter. – De lider under at deres skole blir stemplet som en versting. POLITIET OG ARBEIDSTILSYNET PÅ LAG En politibil svinger inn i skolegården, og to uniformerte politifolk tar en runde i kantina og på uteområdet. De stopper og slår av en prat med noen av ungdommene. Verken elever eller ansatte reagerer. Det har blitt en del av hverdagen. – Vi har et godt samarbeid med politiets forebyggende avdeling. De er utrolig engasjert i de unge. Og kommer raskt når vi trenger dem i akutte situasjoner. Nå er også Arbeidstilsynet på vei inn skoleporten. Inspektører vil sjekke om rutiner og rapportering om vold og trusler mot ansatte er gode nok. For de ansatte er volden mot lærere og skoleansatte ingen nyhet. De har varslet om situasjonen i flere år. Øyvind Maroni etter– Mer av slåssingen på gata er kommet inn på skolene Arbeidstilsynet starter nå pilotprosjekt om den økende volden i skolen. TEKST: TITTI BRUN FOTO: WERNER JUVIK STRENGERE KRAV TIL ARBEIDSGIVER Fra januar 2017 gjelder nye regler om vold og trusler på jobben. Arbeidsgivernes ansvar for å forebygge at ansatte kan bli utsatt for vold og trusler om vold er ikke nytt. Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold og trusler. Nå er det presisert enda sterkere at alle arbeidsgivere må kartlegge risiko og innføre tiltak når det er behov. fbaargang2017 fbseksjonFEL