| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 13 – Det er gledelig å kunne ønske en ny yrkesgruppe velkommen, sier Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen. Optikere er autorisert helsepersonell, og ifølge Larsen er det viktig å verve medlemmer i denne yrkesgruppa. Hvis antallet fagforbundsorganiserte blir høyt, vil det gi grunnlag for å oppnå en god tariffavtale, mener han. Norges Optikerforbund er en ren faginteresseorganisasjon med ca. 1200 hovedmedlemmer. – Vi har ingen formell samarbeidsavtale med Fagforbundet. Norges Optikerforbund har mange samarbeidspartnere, og i noen fagpolitiske saker kan vi ha nytte av samarbeid også med Fagforbundet, sier styreleder Sigrid Midtbø Storkås. Den andre LO-organisasjonen som kunne være aktuell, var Handel og Kontor, HK. I et møte mellom HK og Fagforbundet er de blitt enige om at Fagforbundet skal ha retten til å organisere optikerne. HK skal fortsatt organisere de øvrige butikkansatte i optikerkjedene. * Optikere inn i Fagforbundet Optikere som ønsker å være organisert i LO, skal organiseres gjennom Fagforbundet. TEKST: PER FLAKSTAD OPTIKER • I Norge er det ca. 1500 yrkesaktive optikere. • De fleste jobber i privat sektor – som butikkansatt eller som selvstendig. I tillegg jobber mange på sykehus og på hjelpemiddelsentraler. • Optiker er en beskyttet tittel, og oppnås etter en bachelorgrad på Høgskolen i Sørøst-Norge. NY YRKESGRUPPE / PÅ JOBB fbaargang2017 fbseksjonFEL