14 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | PÅ JOBB / AKTUELT Protest kan gi beltepåbud på bybussene Lene Cathrine Fjellsbø nektet å la barnehagen ta med datteren på bybussen som ikke har setebelter. UTEN BELTE: Bybussene i Bergen har ikke setebelter, derfor mener foreldre at de ikke skal brukes når barnehagene skal på tur. *Da den kommunale barnehagen i Bergen skulle på fotballturnering, ble foreldrene informert om at barna og personalet skulle ta bybussen. Men bybussene har ikke setebelter selv om de kan kjøre i opp til 70 km/t. Det reagerte Lene Cathrine Fjellsbø på, og resultatet ble at barnehagen bestilte maxi- BESTE BARNE- OG UNGDOMSKOMMUNE *Bydel Grorud i Oslo er kåret til årets beste barne- og ungdomskommune. Grunnen er blant annet at bydelen aktivt inkluderer barn og unge i store og små avgjørelser, og at den setter i gang tiltak som ungdom selv har fått påvirke. Prisen ble delt ut av barne- og likestillingsministeren. FOTO: ROY ERVIN SOLSTAD taxier i stedet, ifølge NRK Hordaland. Nå kan saken få konsekvenser for flere barnehager. Trygg Trafikk fraråder bussturer uten belte, og har tatt opp saken med kommunen som barnehageeier. Det er EU-regler som sier at bybusser ikke trenger setebelter. Nå mener flere politikere i Hordaland at det bør være et krav i neste anbudsrunde at samtlige busser skal ha setebelter. Veidirektoratet bekrefter overfor NRK at fylkeskommunen kan stille slike krav. 99 AV 100 BARNEHAGER SLIPPER TILSYN *Bare én av hundre private barnehager har hatt økonomisk tilsyn, ifølge en rapport fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang. – Dette er oppsiktsvekkende, sier kunnskapsminister Henrik Asheim til Dagens Næringsliv. Det er kommunene som har ansvaret for å føre tilsyn med barnehagene og for å ha kontroll på at offentlige tilskudd kommer barna til gode. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse i 278 kommuner. Svarene viser at regelverket er uklart, og at mange sliter med å vite hvordan slike tilsyn skal gjennomføres. Asheim vil nå vurdere hva som kan gjøres for å sikre bedre tilsyn. FOTO: COL O URBO X .C OM fbaargang2017 fbseksjonFEL